Integritetspolicy för RO Properties AB och webbplatsen panoramanynashamn.se

Ro Properties AB org. nr 559104-2162 (”Ro Properties”, ”vi”, ”oss”, ”vår”) välkomnar intresseanmälningar till projektet Panorama Nynäshamn. Vi är måna om att skydda och respektera din integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, delar och skyddar dina personuppgifter i samband med våra tjänster och webbplatsen panoramanynashamn.se. 

Insamling av personuppgifter 

Vi samlar in personuppgifter från dig när du lämnar in intresseanmälningar för nyproduktionsprojektet Panorama i Nynäshamn genom vår webbplats panoramanynashamn.se. De personuppgifter vi samlar in är ditt namn, din e-postadress och eventuella andra uppgifter du frivilligt tillhandahåller oss.

Användning av personuppgifter 

Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att kommunicera med dig angående ditt intresse för boständer i  Panorama i Nynäshamn. Genom att lämna din e-postadress godkänner du att vi kan kontakta dig angående eventuella framtida projekt med nyproduktion av bostäder i Nynäshamnsområdet, förutsatt att dessa projekt drivs av RO Properties AB (eller ett av RO Properties AB ägt bolag) som byggherre. 

Delning av personuppgifter 

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke, förutom i de fall där det krävs enligt lag eller för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig. 

Skydd av personuppgifter 

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, otillåten avslöjande eller åtkomst. 

Dina rättigheter 

Du har rätt att begära tillgång till och korrigering av dina personuppgifter som vi behandlar. Du har även rätt att invända mot eller begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter samt att begära radering av dina personuppgifter. För att utöva dina rättigheter eller om du har några frågor om vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss på info@roproperties.se. 

Genom att använda våra tjänster och webbplatsen panoramanynashamn.se samtycker du till vår insamling, användning och delning av dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. 

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy. Eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida med en uppdaterad datumangivelse. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar denna integritetspolicy för att hålla dig informerad om hur vi skyddar din integritet.

Vår Cookiepolicy

Shopping Basket
Är du intresserad av detta projekt?